หน้าหลัก ธุรกิจของเรา เครื่องจักร Main Customers คุณภาพ ติดต่อเรา 

....คลิกดูรูปใหญ่....

 

 

 

 

 

 

 

 

 


วัตถุประสงค์คุณภาพของบริษัท
1. เพื่อส่งมอบ เพื่อให้ลูกค้าได้รับบริการงาน Induction ตรงตามความต้องการที่กำหนด
2. เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการใช้เครื่องจักรอย่างต่อเนื่อง และลดการสูญเสีย
3. เพื่อสนับสนุนกลยุทธ์ธุรกิจ ในประเด็นเพิ่มกำลังการผลิต ตอบสนองความต้องการกลุ่มลูกค้ายานยนต์
4. เพื่อให้ลูกค้าได้รับสินค้าตรงตามกำหนดเวลา ตามข้อตกลง
5. เพื่อปรับปรุงพัฒนาผู้ขาย ให้สามารถส่งมอบได้ตรงตามความต้องการและตรงเวลา
6. เพื่อทำให้ลูกค้าเกิดความพึงพอใจในบริการ Induction ของบริษัท โดยเน้นการปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง
    จากผลสำรวจความพึงพอใจลูกค้า
7. เพื่อลดปัญหาจากข้อร้องเรียนเกี่ยวกับงานบริการของบริษัทฯ ที่มีผลกระทบต่อความพึงพอใจของลูกค้าเบื้องต้น
8. เพื่อให้แผนกต่างๆ มีการปรับปรุงพัฒนาประสิทธิภาพของกระบวนการและสามารถสนับสนุนการบริการ Induction
    ได้อย่างต่อเนื่อง
9. เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพให้กับบุคลากรด้วยการฝึกอบรมให้มีความรู้ ความสามารถ ในการปฏิบัติงาน
    และสามารถตอบสนอง ความต้องการของลูกค้า
 

 

 


 

 

 

หน้าหลัก | ธุรกิจของเรา | เครื่องจักร

|

Main Customers | คุณภาพ | ติดต่อเรา
Tel. 02-5812440-1 Fax. 02-5814209
Copyright  2017 MDI Heat Treatment Co., Ltd.   All Rights Reserved.