หน้าหลัก ธุรกิจของเรา เครื่องจักร Main Customers คุณภาพ ติดต่อเรา


Machineries & Equipments    
1. Induction Heat Treatment 50 kW / 50 kHz 1 Unit
2. Induction Heat Treatment 50 kW / 150 kHz 2 Units
3. Induction Heat Treatment 100 kw / 50 kHz 1 Unit
4. Induction Heat Treatment 150 kW / 50 KHz 3 Units
5. Induction Heat Treatment 150 kW / 80 kHz 1 Unit
6. Induction Heat Treatment 300 kW / 160 kHz 1 Unit
7. Tempering Furnace 35 kW. Max 450 C 850 x 1000mm. 3 Units
8. Magna Flux 4 Units
9. Micro Cutting Machine 3 Units
10. Hardness Tester. Rockwell Type 4 Units
11. Microvicker Hardness Tester 2 Set
12. Microscope, Caliper, Dialgage 2 Set
13. Fixation Heating Machine 3 Units
14. Burnish Machine 2 Units

 
     

 

 

หน้าหลัก | ธุรกิจของเรา | เครื่องจักร

|

Main Customers | คุณภาพ | ติดต่อเรา
Tel. 02-5812440-1 Fax. 02-5814209
Copyright  2017 MDI Heat Treatment Co., Ltd.   All Rights Reserved.