หน้าหลัก ธุรกิจของเรา เครื่องจักร Main Customers คุณภาพ ติดต่อเรา


          การทำให้ชิ้นส่วนเหล็กร้อนจัดมีหลายวิธี บริษัท MDI มีความเชี่ยวชาญใน Induction heat treatment ซึ่งเป็นวิธีที่เหมาะสมที่สุด สำหรับชิ้นส่วนเหล็กของรถยนต์และเครื่องจักรกลเกษตร เช่น สลัก เฟือง และเพลา เป็นต้น
          ในกระบวนการ Induction Heat Treatment ชิ้นส่วนเหล็กถูกทำให้ร้อนจัด โดยการเหนี่ยวนำด้วยแม่เหล็กไฟฟ้า เพื่อให้เกิดการปรับปรุงโครงสร้างจุลภาค (Micro structure) ภายในชิ้นส่วน ชิ้นส่วนจึงแข็งแรงและทนทานขึ้น
          ปัจจุบัน บริษัท MDI ให้บริการด้วยอุปกรณ์ Induction Machine ที่ทันสมัยที่สุด ที่ให้ผลิตภัณฑ์มีคุณภาพสูงสุด เป็นที่พอใจของบริษัทผลิตรถยนต์ในประเทศหลายบริษัท

   

          There are many types of heat treatment operations for steel. At MDI, we specialize in Induction heat treatment which is the process best suited for small parts in the automotive and farm machinery industries. Induction hardening is used to increase the strength of steel. This involes a heat treatment in which a "hard" microstructure know as martensite is produced. It, therefore, increases the durability for hardened steel parts such as sprockets, camshafts, axles, gears, automotive steering parts, etc. Today, MDI is equiped with the most advanced induction machines which enable us to produce the hightest quality products. We are proud that our services are well accepted by all leading automobile companies in Thailand.

 

โครงสร้างโลหะก่อนการชุบแข็ง โครงสร้างโลหะหลังการชุบแข็ง

 

 

 

 

 

 

หน้าหลัก | ธุรกิจของเรา | เครื่องจักร

|

Main Customers | คุณภาพ | ติดต่อเรา
Tel. 02-5812440-1 Fax. 02-5814209
Copyright  2017 MDI Heat Treatment Co., Ltd.   All Rights Reserved.